Týden zdraví

Jedna z nejočekávanějších událostí tohoto roku je za námi. Šestá ministerská konference Světové zdravotnické organizace, která se ve dnech 13.-15. června uskutečnila v Gongu, dopadla na výbornou. A to i vzhledem k zapojení občanů, lidí z Ostravy, kteří se zúčastnili doprovodného programu pod hlavičkou Týdne zdraví organizovaným městem Ostravou a Moravskoslezským krajem ve spolupráci s partnery

Ostrava bude v příštích letech citována v souvislosti s přijatou Ostravskou deklarací, která určila na jaké oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje mají členské státy zaměřit svou pozornost. Více o tom, co bylo cílem setkání a jak jednání v Gongu vypadala, shrnuje následující video.

Při této významné příležitosti Ostrava vyhlásila kandidaturu na Evropské zelené město roku 2020. Máme se tedy na co těšit!

…

Zelená zóna

Zelená relaxační zóna u Gongu v Dolní oblasti Vítkovice nabídne příjemnou platformu jak pro neformální setkávání účastníků konference, tak pro běžnou veřejnost.

Zelená zóna

Interaktivní dílny (každý den 9:00-18:00) – se sociálním podnikem KRABIČKY realizace výzdoby Zelené zóny, malba hrnečku pro radost do domova důchodců.

Den: 13.-15.6.2017; Čas: 9:00-19:00 (vstup volný)

Adresa: Multifunkční aula Gong (před aulou), Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava

Na kávičku s primátorem/FajnOVA káva

Diskuse se zástupci statutárního města Ostrava na téma zdraví a životní prostředí. FajnOVA

Den: 14.6.2017; Čas: 16:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: Zelená zóna, Multifunkční aula Gong (před aulou), Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava

…

Zdravotní testování

Sanitní vůz Českého červeného kříže, informační stan, ukázky první pomoci, měření tlaku, cukru apod., konzultace s lékařem a vyšetření - to vše se skrývá pod názvem "Zdravotní testování".

Zdravotní testování - Ostrava

Zdravotní testování - MSK

Český červený kříž

Sanitka Českého červeného kříže k nahlédnutí, informační stan, ukázka resuscitace, měření tlaku apod.

Den: 12.6.2017; Čas: 10:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: obchodní komplex u ul. Horní, zastávka MHD hotel. dům Hlubina, Ostrava

Český červený kříž

Sanitka Českého červeného kříže k nahlédnutí, informační stan, ukázka resuscitace, měření tlaku apod.

Den: 14.6.2017; Čas: 10:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: Komenského sady - u památníku, Ostrava

Sanitky, informativní stánek (Městská nemocnice Ostrava)

Prohlídka dvou nových sanitek. Informativní stánek v areálu nemocnice s měřením krevního tlaku, glykémií, ukázkami poskytnutí první pomoci na figuríně apod. Propagační materiály.

Den: 14.6.2017; Čas: 10:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

…

Oddělení oční (Městská nemocnice Ostrava)

Vyšetření pro všechny příchozí na nitrooční tlak – glaukom (zelený zákal).

Den: 14.6.2017; Čas: 12:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: budova G, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

…

Zdravotní ústav Ostrava

Testování HIV. Poradna AIDS umístěna samostatně, zájemci budou osobně odváděni na místo. Testování průběžně, bez časového omezení.

Den: 14.6.2017; Čas: 9:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: Partyzánské nám. 2633/7, Moravská Ostrava
www.zuova.cz

Český červený kříž

Sanitka Českého červeného kříže k nahlédnutí, informační stan, ukázka resuscitace, měření tlaku apod.

Den: 15.6.2017; Čas: 10:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: Havlíčkovo náměstí, Ostrava-Poruba

Kýlní poradna (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová)

Kýlní poradna, vyšetření a odborná konzultace s lékařem.

Den: 13.6.2017; Čas: 9:00-12:00 (vstup volný)

Adresa: Masarykova tř. 900, Orlová
http://nspka.cz/cs/

Odběrová místnost (Nemocnice s poliklinikou Havířov)

Veřejnost si může bez doporučení a zdarma nechat vyšetřit krevní tlak a puls, BMI, cukr v krvi, moč.

Den: 13.6.2017; Čas: 10:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: Dělnická 1132/24, Havířov (1. patro)
http://www.nsphav.cz/cs/

Recepce (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj)

Veřejnost si může bez doporučení a zdarma nechat vyšetřit krevní tlak a puls, BMI, cukr v krvi, moč

Den: 15.6.2017; Čas: 8:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj
http://www.nsphav.cz/cs/

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Měření procenta tělesného tuku, výpočet BMI, měření tlaku krve.

Den: 15.6.2017; Čas: 8:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: Na Bělidle 7, Ostrava
http://www.khsova.cz/

Ortopedická ambulance (Nemocnice s poliklinikou Karviná, pracoviště Orlová)

Konzultace komplexní péče o pohybový aparát, dětská poradna, protetická poradna.

Den: 15.6.2017; Čas: 9:00-13:00 (vstup volný)

Adresa: Masarykova tř. 900, Orlová

Oční ambulance (Nemocnice s poliklinikou Karviná)

Vyšetření nitroočního tlaku.

Den: 15.6.2017; Čas: 9:00-13:00 (vstup volný)

Adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná
http://nspka.cz/cs/

Chirurgická ambulance (Nemocnice s poliklinikou Karviná)

Kýlní poradna, poradna chronických ran, cévní poradna, mamologická poradna

Den: 15.6.2017;
Čas: 10:00-11:00 kýlní poradna (vstup volný)
11:00-12:00 poradna chronických ran (vstup volný)
11:00-13:00 cévní poradna (vstup volný)
12:00-13:00 mamologická poradna (vstup volný)

Adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná
http://nspka.cz/cs/

…

Zajímavé besedy a přednášky

Zapojte se do přátelských setkání a diskuzí! Budete se zamýšlet nad otázkami kvality ovzduší a cyklistické a pěší dopravy v Ostravě.

Promítání v Cineportu

Dokument „10 miliard – co máte na talíři?“
Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství a servíruje různorodé pohledy ze všech koutů světa. Finální rozhodnutí je však na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme? Po filmu následuje debata.

Den: 12.6.2017; Čas: 18:00 (60 osob) - rezervace
Poznámka: Vstupné zdarma, rezervační poplatek 1 Kč Vám bude vrácen při vyzvednutí vstupenky. Detail

Nízkoemisní zóny a antifosilní zákon

Panelová diskuse na téma ovzduší. Témata diskuse:

Nízkoemisní zóny (MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví)
Zkušenosti z Německa, Dánska, Švédska včetně srovnání s Ostravou a výsledky měření ultrajemných částic na různých místech v Ostravě.

Antifosilní zákon (Jiří Koželouh, programový ředitel, Hnutí Duha)
Jak by přijetí zákona pomohlo České republice ke zlepšení kvality ovzduší? Rozbor zákona i v širším pojetí ve smyslu "snižování závislosti na fosilních palivech jako řešení příčiny znečištění ovzduší".

Den: 13.6.2017; Čas: 17:00 (vstup volný)

Adresa: Centrum Pant, Čs. legií 22, Ostrava
www.centrum-pant.eu

…

Na kole do města

Veřejná terénní exkurze následovaná přednáškou s tvůrčí besedou. Beseda s občany Ostravy o zlepšení podmínek v cyklistické a pěší dopravě v Ostravě, konkrétně využití nábřeží Odry a Opavy k cyklistickému propojení největších sídlišť (zejména Poruby) s centrem Ostravy i s okolní krajinou. V první části - terénní exkurze po březích Odry a Opavy a zhodnocení stávající možnosti cyklo dopravy do centra města. Následně - debata v Centru PANT.

Den: 14.6.2017; Čas: 18:30 (vstup volný)

Adresa: Centrum Pant, Čs. legií 22, Ostrava
www.centrum-pant.eu

Dejte dětem rodinu

Propagace náhradní rodinné péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici. Kampaň „Dejme dětem rodinu“, do níž je aktivně zapojeno mnoho subjektů, je na území kraje realizována již od roku 2010.

V rámci kampaně se zapojené subjekty snaží, prostřednictvím různých osvětových aktivit, informovat odbornou, ale především laickou veřejnost o oblasti náhradní rodinné péče, podpořit její rozvoj a v ideálním případě také získat nové zájemce, kteří by nabídli potřebným dětem náhradní rodinu.

Den: 13.6.2017; Čas: 12:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: Zelená zóna, Multifunkční aula Gong (před aulou), Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava

…

Iniciativy proti smogu

Krakowski Alarm Smogovy (KAS)
Úspěšná polská nezisková organizace, která v rámci besedy předvede zkušenosti z Krakova s řešením problematiky špatné kvality ovzduší. Seznámení s kampaněmi KAS a primárními cíly.

Labka Ostrava
Spolek, který tvoří městskou senzorickou síť na měření kvality ovzduší a zastupuje lokální inovace. Představení hlavních cílů projektu, aktuální stav, možnosti spolupráce s městskými institucemi.

Den: 14.6.2017; Čas: 17:00 (vstup volný)

Adresa: Centrum Pant, Čs. legií 22, Ostrava
www.centrum-pant.eu

Zdravý kraj, zdravá města

"Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků, tj. obce, města, mikroregiony i kraj. Moravskoslezský kraj staví projekt na třech základních principech:
1. Podpora zdraví a kvality života
2. Udržitelný rozvoj – propojení oblastí: sociální – ekonomická - životní prostředí;
3. Participace veřejnosti – partnerství v komunitě

Diskuse s politikem pro místní agendu MA21, zástupci Moravskoslezského kraje a Místních akčních skupin na témata: Vytváření podmínek pro kvalitnější a zdravější život obyvatel kraje. Kraj jako příjemné a kvalitní místo pro život. Zdravá a přátelská komunita jako základ každého Zdravého kraje. Součástí programu bude i ochutnávka regionálních produktů našich farmářů.

Den: 14.6.2017; Čas: 11:30-13:30 (vstup volný)

Adresa: Zelená zóna, Multifunkční aula Gong (před aulou), Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava

Se studenty a hejtmanem kraje o ovzduší

Prezentace ojedinělého studentského projektu - EMISE.
Skupina studentů Slezského gymnázia, Opava, p. o., která nechtěla nečinně přihlížet stále se zhoršujícímu stavu ovzduší, vytvořila projekt „Emise“. Prostřednictvím projektu vzdělává a informuje veřejnost a tím šíří myšlenku o zdravotně nezávadném ovzduší.

Diskuse se studenty, hejtmanem kraje a zástupci Moravskoslezského kraje na témata: Čistý kraj, ovzduší v kraji, Kotlíkové dotace.

Den: 14.6.2017; Čas: 14:30-16:00 (vstup volný)

Adresa: Zelená zóna, Multifunkční aula Gong (před aulou), Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava

…

Sportovní akce

Vytáhněte tu správnou obuv a pojďte se a protáhnout. Nezapomeňte vzít se sebou i rodinu. Připravili jsme pro vás 4 běhy a 1 Nordic walking s profesionálem ze Sdružení sportovních klubů Vítkovice, naučnou procházku cennou přírodní lokalitou údolím řeky Lučiny a projížďky na kole.

…

Okolo Ostravy napříč handicapy

Cyklistická, sportovně benefiční akce na podporu integrace tělesně handicapovaných do společnosti, připojit se můžete na vybraných místech, každý si vybere svůj úsek podle fyzických i časových možností.

Den 11.6.2017; Čas: 14:00-18:00

Adresa: Prokešovo náměstí před Novou radnicí, Ostrava
https://www.cestazasnem.cz/okolo-ostravy

…

Běháme s profíkem

Běh na 3 km s trenérem z SSK Vítkovice.

Den 12.6.2017; Čas: 17:00-18:00 - rezervace

Adresa: Bělský les - restaurace Koliba, Ostrava;

…

Běháme s profíkem

Běh na 3 km s trenérem z SSK Vítkovice.

Den 13.6.2017; Čas: 17:00-18:00 - rezervace

Adresa: Vítkovický stadion, Ostrava

…

Běháme s profíkem

Běh s trenérem z SSK Vítkovice.

Den 14.6.2017; Čas: 17:00-18:00 - rezervace

Adresa: Komenského sady - u památníku, Moravská Ostrava

Nordic walking s profíkem

Nordic walking s trenérem z SSK Vítkovice, 3km

Den 14.6.2017; Čas: 17:00-18:00 - rezervace

Adresa: Komenského sady - u památníku, Moravská Ostrava

Pohybové workshopy

Pohyb je pro zdraví člověka velmi zásadní. Neznamená to ale jen chodit do posilovny, běhat nebo jezdit na kole. Své pohybové aktivity si můžete zpestřit také tancem nebo akrobacií.

Den: 15.6.2017; Čas: 18.00

Adresa: Cooltour, Černá louka 3188, Moravská Ostrava

…

Běháme s profíkem

Běh s trenérem z SSK Vítkovice.

Den 15.6.2017; Čas: 17:00-18:00 - rezervace

Adresa: Havlíčkovo náměstí, Ostrava-Poruba

…

Po zakázaných (cyklo)stezkách ke břehům Lučiny

Sdílená procházka pro cyklisty i pěší až do údolí Lučiny s výkladem o této cenné přírodní lokalitě, která je pro většinu Ostravanů neznámá. Procházku povede Jan Lenart z Ostravské univerzity, který pohovoří o řece a o vlivu těžby na řeku v minulosti, o svazích a také o skalách a tamních podzemních prostorách. Ukázka fotografií z podzemí. Literární kritik a amatérský přírodovědec Pavel Hruška pohovoří o geniu loci a přírodních zajímavostech míst, kterými se bude procházet. U řeky Lučiny bude naistalována naučná cedule o této cenné přírodní lokalitě.

Den: 15.6.2017; Čas: 18:00 (vstup volný)

Adresa: Nová radnice (za budovou), Ostrava

…

Ostravskými parky na kole

Komentovaná projížďka. Kolo - vlastní. Start Nová radnice, Landek.

Den: 18.6.2017; Čas: 10:00, rezervace

Adresa: Nová radnice, Ostrava
www.ostravainfo.cz

…

Dny otevřených dvěří

Prohlédněte si zblízka interiéry a exteriéry vybraných odborných institucích, které jsou po většinu roku běžně nepřístupné. Dozvíte se spoustu nových informací o činnosti, projektech a přístrojovém vybavení. Nebudou chybět praktické ukázky či ochutnávky.

Nemocnice - Ostrava

Ostatní instituce - Ostrava

…

Oddělení Plicní (Městská nemocnice Ostrava)

Prohlídka prostor, přístrojů, výklad. Vyšetření Spirometrie (kapacita plic).

Den: 13.6.2017; Čas: 13:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: budova D2, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

Oddělení kožní (Městská nemocnice Ostrava)

Prohlídka nově zrekonstruovaných prostor, lymfodrenáže – možnost vyzkoušet lymfodrenáž na ruce (interaktivita), výklad.

Den: 13.6.2017; Čas: 13:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: budova H3, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

Centrální příjem s Emergency (Městská nemocnice Ostrava)

Prohlídka nové a plně vybavené ambulance 3 a v případě zájmu a neobsazenosti pacientem možnost nahlédnutí do prostor příjmové urgentní haly.

Den: 13.6.2017; Čas: 13:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: budova E2, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

Oddělení Gynekologie a porodnictví (Městská nemocnice Ostrava)

Den otevřených dveří na porodním sále, prohlídka porodních boxů s výkladem.

Den: 14.6.2017; Čas: 12:00-16:00 (vstup volný)

Adresa: budova H, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

…

Centrum hyperbarické medicíny (Městská nemocnice Ostrava)

Prohlídka prostor, výklad návštěvníkům.

Den: 15.6.2017; Čas: 12:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: budova E4, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

Infuzní stacionář (Městská nemocnice Ostrava)

Prohlídka prostor, výklad, informace o stacionáři.

Den: 15.6.2017; Čas: 12:30-14:30 (vstup volný)

Adresa: budova E4, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

Hemodialyzační hala (Městská nemocnice Ostrava)

Prohlídka sálu, výklad.

Den: 15.6.2017; Čas: 10:00-12:00 (vstup volný)

Adresa: budova A, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava
www.mnof.cz

…

Hospic sv. Lukáše (Charita Ostrava)

Komentovaná prohlídka zdravotnického zařízení, které poskytuje specializovanou péči lidem v terminálním stádiu života. Hospic sv. Lukáše a další zdravotní a sociální služby související s důstojným prožíváním stáří, nemoci nebo závěru života provozuje Charita Ostrava.

Den: 16.6.2017; Čas: 9:00-16:00 - rezervace

Adresa: Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Doležel (vedoucí Hospice sv. Lukáše), email: lukashospic.ostrava@charita.cz, mobil: 732 178 501
ostrava.charita.cz/hospicove-sluzby/

Nemocnice - v kraji

Oddělení dětské (Nemocnice s poliklinikou Havířov)

Prohlídka oddělení a edukační program pro děti Nebojme se nemocnice.

Den: 13.6.2017; Čas: 10:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: Dělnická 1132/24, Havířov
http://www.nsphav.cz/cs/

Oddělení gynekologie a porodnictví (Nemocnice s poliklinikou Havířov)

Prohlídka porodního boxu a možnost konzultace s porodní asistentkou.

Den: 13.6.2017; Čas: 10:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: Dělnická 1132/24, Havířov
http://www.nsphav.cz/cs/

…

Oddělení porodní a dětské (Nemocnice ve Frýdku-Místku)

Prohlídka oddělení.

Den: 13.6.2017; Čas: 9:00-12:00 (vstup volný)

Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek
http://www.nemfm.cz/

Oddělení následné péče (Nemocnice ve Frýdku-Místku)

Prohlídka oddělení včetně instruktáže příbuzných, jak pečovat o imobilního pacienta.

Den: 13.6.2017; Čas: 13:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek
http://www.nemfm.cz/

…

Rehabilitace a lůžkové oddělení (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium)

Prohlídka zařízení, ukázka bazénu, rehabilitace a lůžkového oddělení, zájemci si mohou vyzkoušet dechovou rehabilitaci s přístroji Power Breath.

Den: 13.6.2017; Čas: 9:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: Metylovice 1http://www.olum.cz/

Oddělení hematologie a dialýzy (Slezská nemocnice v Opavě)

Prohlídka oddělení.

Den: 13.6.2017; Čas: 10:00-14:00 (vstup volný),
14.6.2017; Čas: 13:00 (vstup volný)
15.6.2017; Čas: 13:00 (vstup volný)

Adresa: Olomoucká 470/86, Opavahttp://www.nemocnice.opava.cz/

Rehabilitace a lůžkové oddělení (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium)

Prohlídka zařízení, ukázka bazénu, rehabilitace a lůžkového oddělení, zájemci si mohou vyzkoušet dechovou rehabilitaci s přístroji Power Breath.

Den: 14.6.2017; Čas: 9:00-14:00 (vstup volný)

Adresa: Metylovice 1

Muzeum ošetřovatelství (Slezská nemocnice v Opavě)

Prohlídka muzea s výkladem.

Den: 14.6.2017; Čas: 10:00 (20 osob), 11:00 (20 osob), 12:00 (20 osob), 13:00 (20 osob), 14:00 (20 osob) - rezervace

Adresa: Olomoucká 470/86, Opava
http://www.nemocnice.opava.cz/muzeum-osetrovatelstvi

Muzeum patologie (Slezská nemocnice v Opavě)

Prohlídka muzea s výkladem.

Den: 14.6.2017; Čas: 10:00 (20 osob), 11:00 (20 osob), 12:00 (20 osob), 13:00 (20 osob), 14:00 (20 osob) - rezervace

Adresa: Olomoucká 470/86, Opava
http://www.nemocnice.opava.cz/muzeum-patologie

Oddělení dětské a oddělení rehabilitace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov)

Organizovaná prohlídka dětského a rehabilitačního oddělení s odborným výkladem primáře nebo vrchní sestry

Den: 14.6.2017; Čas: 13:00 (30 osob), 14:00 (30 osob) - rezervace

Adresa: I.P.Pavlova 552/9, Krnov
http://www.szzkrnov.cz/

Porodnice a pracoviště magnetické rezonance (Nemocnice Třinec)

Prezentace porodnice a pracoviště magnetické rezonance včetně ukázky kardiopulmonální resuscitace.

Den: 15.6.2017; Čas: 9:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: Kaštanová 268, Třinec
http://www.nemtr.cz/index.php/cs/

…

Český hydrometeorologický ústav

Prezentace ústavu, exkurze na meteorologické zahrádce. Ukázky přístrojového a měřícího vybavení ze všech 3 oborů činnosti Ústavu (meteorologie a klimatologie, hydrologie a ochrany čistoty ovzduší).

Den: 12.6.2017
Čas: 9:00 (30 osob), rezervace
11:00 (30 osob), rezervace
13:00 (30 osob), rezervace

Základní pravidla pro účastníky exkurzí:
Při přihlášení je nutné uvést vždy jméno a příjmení účastníka a kontaktní e-mail. Kapacita prohlídek je omezena.

Adresa: K Myslivně 3/2182, Ostrava-Poruba
http://portal.chmi.cz

…

Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava–Přívoz

 • představení moderního technologického procesu čištění odpadních vod, práce operátora velínu ÚČOV,
 • seznámení s prací nejmodernějšího kombinovaného kanalizačního vozu s recyklací čistící vody,
 • představení principu čištění kanalizace za pomocí tlakové trysky na čistícím trenažéru včetně operativního osvětlení pracovního prostoru osvětlovacím balónem, zabezpečení práce na vozovkách majáky i tažnou výstražnou šipkou,
 • zážitek - kamerové vozidlo s vozíkovou kamerou v akci a náhled do potrubí v reálném provozu,
 • ukázka sestupu pracovníka do kanalizace skrze šachtici v plné výbavě za účelem revize nebo oprav.

Den: 13.6.2017
Čas: 12:00 (30 osob), rezervace
15:00 (30 osob), rezervace
Základní pravidla pro účastníky exkurzí (info formou pdf)

Adresa: Oderská 44/1106, Ostrava–Přívoz
www.ovak.cz

…

Úpravna vody Ostrava–Nová Ves

 • základní data o historii jímání vody ve zdejší lokalitě a základní informace o dalších zdrojích podzemní vody ve správě firmy Ostravské vodárny a kanalizace,
 • představení procesu úpravy podzemní vody na pitnou vodu,
 • prohlídka expozice aeračních elementů, čerpadel a části potrubí včetně inkrustů, 
 • představení techniky pro nouzové zásobování vodou,
 • prohlídka památkově chráněné budovy strojovny vody, která je v provozu od roku 1908,
 • ochutnávka vyrobené pitné vody přímo na výstupu z úpravny vody.

Den: 13.6.2017
Čas: 12:00 (30 osob), rezervace
15:00 (30 osob), rezervace

Základní pravidla pro účastníky exkurzí (info formou pdf)

Adresa: 28. října 311, Ostrava–Nová Ves
www.ovak.cz

…

Expozice „Historie ostravského vodárenství  - Babylon

Nově otevřené mini muzeum v srdci Ostravy nabídne zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie.

Tematické uspořádání muzea:

 • Odkyselovací stanice Babylon
 • Zásobování  Ostravy vodou
 • Úpravna vody Ostrava-Nová Ves
 • Malé vodní zdroje

Den: 13.6.2017
Čas: 12:00 (15 osob), rezervace
15:00 (15 osob), rezervace

Základní pravidla pro účastníky exkurzí (info formou pdf)

Adresa: 28. října 311, Ostrava–Nová Ves
www.ovak.cz

…

Zdravotní ústav Ostrava

Ukázky s akustickou kamerou, elektronový mikroskop, testování HIV, promítání filmů o činnosti Ústavu.

Elektronový mikroskop - prohlídky každou celou hodinu.  Poradna AIDS umístěna samostatně, zájemci budou osobně odváděni na místo. Testování průběžně, bez časového omezení.

Den: 14.6.2017; Čas: 9:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: Partyzánské nám. 2633/7, Moravská Ostrava
www.zuova.cz

…

OZO Ostrava

Promítání filmu „Cesta odpadu“ ve 3D formátu. Po každém skončení filmu prostor pro případné dotazy.

Den: 14.6.2017; Čas: 14:00 (40 osob), 15:00 (40 osob), 16:00 (40osob) - rezervace

Adresa: učebna Centra odpadové výchovy společnosti OZO, Frýdecká 680/444, Ostrava
www.ozoostrava.cz

Den zdraví (Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory)

Workshopy s ochutnávkami zdravých potravin, příprava zdravé svačiny, poradenství v oblasti zdravé výživy.

Den: 14.6.2017; Čas: 8:00-12:00 (vstup volný)

Adresa: Karasova 16, Ostrava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Problematika očkování, protiepidemická opatření, jak na klíště. Zásady správné výživy.

Den: 15.6.2017; Čas: 8:00-15:00 (vstup volný)

Adresa: Na Bělidle 7, Ostrava
http://www.khsova.cz/

…

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Představení IT4Innovations, prezentace medicínských projektů řešených na IT4Innovations s využitím superpočítačů, komentovaná prohlídka superpočítačové infrastruktury.

Den: 15.6.2017
Čas: 15:30 (25 osob), rezervace
16:30 (25 osob), rezervace

Adresa: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Studentská 6231/1B, Ostrava-Poruba
www.it4i.cz

Vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře

Vybavení dispečinku, úkoly a náplň práce dispečera. Vybavení laboratoře, laboratorní technika a způsoby měření kvality povrchových a podzemních vod.

Den: 16.6.2017
Čas: 14:00 dispečink (vstup volný)
15:00 dispečink (vstup volný)
14:00 laboratoře (vstup volný)
15:00 laboratoře (vstup volný)

Adresa: vrátnice Povodí Odry, Varenská 3101/49, Ostrava
www.pod.cz

…

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih

Statická ukázka mobilní zásahové techniky, prohlídka prostor IVC. Na stanici slouží příslušníci, kteří jsou členy speciálního týmu WASAR - Water Search And Rescue, předurčeného pro záchranu a práci na vodní hladině s možností nasazení v rámci mezinárodních záchranných operací. Prohlídka vybavení HZS pro práci na vodě – lodní kontejner.

Prohlídka areálu hipologie (stáje pro 14 koní, jezdecká hala, kruhový trenažér, kolbiště a výběh pro koně) a kynologie (kotce pro 18 psů a areál pro jejich výcvik) Městské policie Ostrava.

Den: 17.6.2017; Čas: 9:00-16:00 (vstup volný)

Adresa: Kaminského 636/12, Ostrava
www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-kraje.aspx

…

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Prohlídka zázemí a mobilní techniky Zdravotnické záchranné služby, sanitní vůz pro zásah u  vysoce nakažlivé nemoci.

Den: 17.6.2017; Čas: 9:00-16:00 (vstup volný)

Adresa: Kaminského 636/12, Ostrava
http://www.zzsmsk.cz/

…

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Poruba

Statická ukázka mobilní zásahové techniky, prohlídka prostor IVC. Jednotka HZS MSK se specializuje na práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Statická ukázka nového lezeckého automobilu a technických prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Část příslušníků jednotky je i součástí speciálního odřadu pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov USAR – Urban Search and Rescue.

Den: 17.6.2017; Čas: 9:00-16:00 (vstup volný)

Adresa: Martinovská 1622/36, Ostrava
www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-kraje.aspx

…

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Zábřeh

Statická ukázka mobilní zásahové techniky, prohlídka prostor IVC. Prohlídka areálu, prohlídka speciální techniky pro odřad USAR – Urban Search and Rescue (odřad pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov), prohlídka speciální výbavy pro technické zásahy a zásahy spojené s únikem nebezpečných látek.

Jednotka se specializuje na nejsložitější technické zásahy a zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Příslušníci jednotky tvoří personální základnu pro speciální odřady:

 • Vyhledávání a záchrana osob ze zřícených budov (USAR - Urban Search and Rescue)
 • Velkokapacitní čerpání při záplavách (HCP - High Capacity Pumping)
 • Řešení rozsáhlých výpadků elektrické energie (EG – Electric Generator)

Den: 17.6.2017; Čas: 9:00-16:00 (vstup volný)

Adresa: Výškovická 2995/40, Ostrava
www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-kraje.aspx
http://www.zzsmsk.cz/

Ostatní instituce - v kraji

Dětský domov Janovice u Rýmařova

Prohlídka domova s vystoupením dětí a výstavou jejich výtvarných prací.

Den: 14.6.2017; Čas: 8:00-11:00 a 15:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: Rýmařovská 34/1, Rýmařov
https://www.ddjanovice.cz/

Dětský stacionář (Dětské centrum Čtyřlístek)

Prohlídka dětského stacionáře a zábavné odpoledne na obou pracovištích v Havířově i Opavě.

Den: 14.6.2017; Čas: 14:00-16:30 (vstup volný)

Adresa: Hornická 900/8, Havířov, Nákladní 147/29, Opava
http://www.dcctyrlistek.cz/

…

Tvůrčí dílny pro děti a dospělé

Přijďte si užít kreativní den. Celý se budete věnovat zdraví a životnímu prostředí zábavnou formou. Zapojíte jak prstíky, tak i celé tělo. Vyrobíte si např. mandaly či hmyzí domeček a ještě si odnesete odměnu.

…

Tvůrčí den v pohybu

4 tvůrčí dílny v režii ostravských středisek volného času ve stanech v Komenského sadech na níže uvedená témata.

Podpora zdraví
Bosoviště, chodník bosou nosou, nauka o významu bosí chůze pro naše zdraví, o tlakových bodech lidského těla v návaznosti na podporu celkového zdraví osobnosti. Kondiční cvičení – cvičení s kruhy, skákání přes švihadlo, soutěž o nejlepšího skokana. Výtvarná kreativní činnost, výroba mandal. Meditační cvičení s využitím nejrůznějších meditačních a relaxačních hudebních nástrojů a pomůcek.

Zlepšování kvality ovzduší
Překážková dráha s volbou správné cesty ve vztahu na kvalitu ovzduší. Výroba papírových vlaštovek, hod na cíl, výroba větrníků.

Smyslové vnímání
Procvičování paměti od dětí po seniory - Kimova hra. Važme si svého zraku - aktivity na procvičení hmatu bez zrakového vjemu. Význam stravy pro zdraví – zdravý talíř, bylinková zahrádka, hry pro děti.

Voda
Chemické složení, skupenství, PH vody, chemická vodní kouzla. Viry a bakterie, střelba z luku/hod tenisákem (čištění vody – likvidace škodlivin). Sportovní stanoviště - od pramene k moři, děti zábavnou formou posbírají jednotlivé atributy vodního toku a následně seřadí do správného pořadí.

Den: 14.6.2017; Čas: 9:00-17:00 (vstup volný)

Adresa: Komenského sady u památníku, Moravská Ostrava

…

Vyrob si svůj hmyzí domek

Výroba hmyzích domků na balkon i do Komenských sadů. Ve světě se již delší dobu hovoří o soužití lidí a hmyzu ve městech. V posledních letech se začíná rozvíjet vznik hmyzích domků, a to jak ve veřejném prostoru, tak na balkonech lidí ve městě. Hmyzí budky jsou důležitým útočištěm pro mnoho druhů samotářských včel a vosiček, které jsou neagresivní a pro diverzitu ve městě důležité. V rámci akce budete v Komenského sadech se sochařem Janem Šnébergrem vyrábět hmyzí domky, které si pak odnesete na balkony. Tvorba hmyzích domků i přímo do parku s naučnou cedulkou. Výtvarníci Marcela Lysáčková a Max Lysáček zároveň povedou dílnu pro děti.

Den: 14.6.2017; Čas: od 14:00 (vstup volný)

Adresa: Komenského sady u památníku, Moravská Ostrava

Partneři

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Fotogalerie